មើលវីឌីអូបន្តផ្ទាល់នូវការធ្វើសាក្ខីកម្មរបស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

The Trial Chamber will start questioning the witness Kaing Guek Eav alias Duch in Case 002 on Monday 19 March 2012 at 13:30. A live video feed will be available on this page.

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានជំនួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោងសំណងដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែក៏នៅមានកង្វះខាតមូលនិធិនៅឡើយ ដូច្នេះនៅតែមានឱកាសផ្សេងៗដែលម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពល អាចចូលរួមជួយសម្រេចគម្រោងទាំងនេះ...  ប្រទេសកាតាបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន ២០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ នៅក្នុងលិខិតដែលបានប្រកាសពីវិភាគទានថ្មីនេះ ស្ថានបេសកកម្ម អចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកាតាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ...
គម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ ហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក រួចហើយ។ ថវិកាសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ មានចំនួន ៣១,៦ លាន ដុល្លារអាមេរិក ...  អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចេញសេចក្តីសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីថ្មីមួយដោយកំណត់ទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម
អង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោក John R.W.D. Jones ជនជាតិអង់គ្លេស ជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ ដើម្បីតំណាងជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី... រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសន័រវេបានប្រកាសសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីចំនួន ៦ លានក្រោន (ប្រហែល១លានដុល្លារអាមេរិក) ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ជាមួយការសន្យាផ្តល់ថវិកាចុងក្រោយនេះ ប្រទេសន័រវេបានផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុមកកាន់ អ.វ.ត.ក...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Latest news