មើលវីឌីអូបន្តផ្ទាល់នូវការធ្វើសាក្ខីកម្មរបស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

The Trial Chamber will start questioning the witness Kaing Guek Eav alias Duch in Case 002 on Monday 19 March 2012 at 13:30. A live video feed will be available on this page.

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដោយមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតថា ខៀវ សំផន នឹងមិនអាចចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ នៅមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ បានទេ។ ហេតុដូច្នេះ... កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី ១១ នៃ អ.វ.ត.ក ដែលជាកិច្ចប្រជុំបន្តពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ បានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃនេះ។ ជាលទ្ធផល សំណើវិសោធនកម្មមួយចំនួននៃវិធានផ្ទៃ...
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីមួយទៀត ចំនួន ១ ៣៨៥ ៥៦៧ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ជប៉ុន គឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយធំបំផុតរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយជាមួយការផ្តល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមនេះ... កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់អ.វ.ត.កលើកទី១១ បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងមួយចំនួន។ វិសោធនកម្មលើកទី៩ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អ.វ.ត.ក បញ្ចូលនូវវិធានដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះ...
ចម្លើយសាក្សីមួយចំនួនពីសំណុំរឿង ០០៤ ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានដាក់បង្ហាញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅថ្ងៃទី១៦ ១៧ និង ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥។ ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់ភាគីនានាក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញពីឯកសារថ្មីៗទាំងនេះ... អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមជម្រាបជូនដល់តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ថា ថ្ងៃនេះ ចៅក្រម និល ណុន ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញដីកាសម្រេចផ្ទាល់មាត់មួយដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Latest news