សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅលើអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា«ការពិចារណាផ្អាកសំណុំរឿងនានានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម» ដែលចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកត់សម្គាល់ទៅលើអត្ថបទកាសែត ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ដែលបានបញ្ជាក់ ជូនខាងលើ ហើយបានសម្រេចជូនដំណឹងដល់សាធារណជនដោយផ្ទាល់ ដើម្បីបញ្ចៀសនូវការស្មាន ដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុមិនត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសដោយសារតែភាគីខ្លះបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ ឬដោយប្រយោលរួចហើយជាមួយកាសែតនេះអំពីអត្ថិភាពនៃសេចក្តីសម្រេច។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានស្នើឲ្យភាគីដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានសម្រាប់សំណុំរឿង ០០៣, ០០៤ និង ០០៤/២ និងការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់តុលាការ ដោយបានសម្តែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពថវិកាសម្រាប់សាលាក្តី និងផលប៉ះពាល់នៃស្ថានភាពថវិកានេះចំពោះអនាគតនៃសំណុំរឿងទាំងនេះ។

សំណើនេះត្រូវបានផ្ញើជូនដោយសម្ងាត់ ពីព្រោះនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត ដែលជាទូទៅត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់ ហើយម្យ៉ាងទៀត ពីព្រោះតែបញ្ហានេះមានភាពរសើបខ្លាំង ការិយាល័យរដ្ឋបាលនឹងត្រូវពិគ្រោះជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកានេះ។ នេះជាបញ្ហារសើប និងមិនត្រូវយកមកពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទេ។

អត្ថបទកាសែតនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរ ដោយសារតែ ទី១ នេះជាសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់សហចៅក្រមទាំងពីរ ដូច្នេះ ជាការមិនត្រឹមត្រូវទេដែលលើកឡើងថា ខ្លឹមសារ និងសំអាងហេតុនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ចេញតែពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិតែម្នាក់ឯងនោះ។ ទី២ ពុំមាន “សេចក្តីសង្ខេបផ្លូវការ” នៃសេចក្តីសម្រេចនេះទេ។ កាសែតភ្នំពេញប៉ុសិ៍្តដកស្រង់ពាក្យពេចន៍ដើមនៃឯកសារ ឬសម្រង់ដែលអ្នករាយការណ៍បានផ្តល់ជូន។ ព័ត៌មាននេះបានលេចធ្លាយ ដោយរំលោភលើកាតព្វកិច្ចក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នករាយការណ៍ និងជាការរំលោភលើទំនុកចិត្តវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងគួរឲ្យសោកស្តាយ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពុំមានមតិយោបល់អ្វីទៀតទេលើបញ្ហានេះ។

Most read

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានបិទបញ្ចប់សវនាការស្តាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលមានរយៈពេល ៩ ថ្ងៃ... នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ សំណុំរឿង ០០៤/០១ និងសំណុំរឿង ០០៤/០២ ថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា កិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ បានបញ្ចប់ហើយ។សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ...
នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (ស.ច.ស) បានចេញសំអាងហេតុសម្រាប់ដីកាដំណោះស្រាយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧
នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិ បានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យ យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) ដោយស្នើសុំ សហព្រះរាជអាជ្ញា ដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១៧។ វិភាគទានថ្មីនេះ បានធ្វើឱ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news