សំណុំរឿង ០០២ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ

ថ្ងៃនេះអង្គបុរេជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបញ្ជាក់សម្រេច និងបានកែប្រែផ្នែកខ្លះនៃដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះក្ដីលើករណីជនជាប់ចោទ អៀង សារី, អៀង ធីរិទ្ធ, ខៀវ សំផន, និង នួន ជា។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យបញ្ជូនជនជាប់ចោទទៅជំនុំជម្រះ និងបន្ដដាក់ជនជាប់ចោទក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ន រហូតដល់ពេលមានការនាំពួកគាត់ទៅជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះបានបញ្ចូលបទចោទនានា រួមមាន ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ អំពើបំពារបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ ១៩៤៩ និងអំពើមនុស្សឃាត អំពើទារុណកម្ម និងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខាងសាសនា ដូចមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៥៦។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយ ដោយមានការចោទប្រកាន់បឋមទៅលើជនជាប់ចោទនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០។ ជនជាប់ចោទទាំងបួនរូបបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ខៀវ សំផន ហើយទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ អៀង សារី, អៀង ធីរិទ្ធ, និង នួន ជា។ នៅត្រង់ផ្នែកដែលអាចទទួលយកបាន អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបដិសេធមូលដ្ឋាននៃបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ដោយត្រូវធ្វើការកែប្រែចំនួនពីរចំណុច។ ចំណុចទីមួយ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបង្គាប់ឲ្យមានការកែប្រែដីកាដំណោះស្រាយ ដោយមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានអត្ថិភាពនៃទំនាក់ទំនង រវាងអំពើជាមូលដ្ឋាននៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ។

 

ចំណុចទីពីរ អង្គបុរេជំនុំជម្រះក៏បានយល់ឃើញថាអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈពុំទាន់មានអត្ថិភាពថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងរយៈកាលពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ នោះទេ ប៉ុន្ដែអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជា “អំពើអនុស្សធម៌ដទៃទៀត” ក្នុនិយមន័យច្បាប់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ។ ដីកាដំណោះស្រាយត្រូវកែប្រែត្រង់ចំណុចទាំងពីរនេះ។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលដីកាដោយមានសំអាងហេតុលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ នៅពេលក្រោយ។ 

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)... នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ...
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ...

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news