ការ​តាំង​ពិ​ព័​រណ៍​ច​ល័ត​ស្តីពី​អា​ពាហ៍​ពិ​ពា​ហ៍​ដោ​យ​ប​ង្ខំ​ក្នុង​របប​ខ្មែ​រក្រ​ហម​ ​និង​កិច្ច​សន្ទ​នា​អន្តរ​ជំ​នាន់​

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកចូលរួមបានដឹងពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ (២) លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះ តាមរយៈការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ ដោយផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគាត់បានជួប និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពីការបង្ខំឱ្យរៀបការក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដល់យុវជន (៣) បង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវជន និងសាធារណៈជននៅតាមសហគមន៍ឲ្យបានស្វែងយល់បន្ថែមពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម និងលើកទឹកចិត្តអោយពួកគេចូលរួមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាយេនឌ័រនៅសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងជម្រុញឱ្យមានសមាណចិត្តដល់ជនរងគ្រោះ។ 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅសាលប្រជុំនៃមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧ ខេត្តសៀមរាប ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៣ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងដាក់តាំងបង្ហាញផ្ទំាងពិព័រណ៍ស្តីពី      អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា នឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហម ដោយមានអ្នកទស្សនាប្រមាណ៦០០នាក់ រួមមានជនរងគ្រោះហិង្សាយេនឌ័រ មន្រ្តីរាជការតាមមន្ទីរនានាក្នុងខេត្ត សិស្ស-និស្សិត និងគ្រូបង្រៀន ព្រមទាំងមន្រ្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី២ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាបដោយចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៩:00 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង៥ ល្ងាច។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នឹងជួបជាមួយនិស្សិតប្រមាណ ១៣០ នាក់ និងអ្នករស់រានមានជិវិតពីរបបខ្មែរក្រហមប្រមាណជា ៤០ នាក់ ដើម្បីពិភាក្សាស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងស្វែងរកលទ្ធភាពនៃកិច្ចការពារដើម្បីឲ្យមានសុខដុមនីយកម្មសង្គម។

ការតាំងពិព័រណ៍ចល័ត និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់ស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការ “ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់អ្នករស់រានមានជីវិតជាស្រ្តី និងជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម” ដែលទទួលមូលនិធីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី (United Nations Trust Fund on Violence against Women - UNTF) សម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)... នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ...
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news