សេ​ចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ស្តី​ពី​សំណុំ​រឿង​០០៣​

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ ដោយស្នើឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅជំនុំជម្រះ ឬលើកលែងការចោទប្រកាន់។ នៅក្នុងសំណុំរឿង០០៣ សហព្រះរាជអាជ្ញាទាំងពីរបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈខុសគ្នាអំពីថាតើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវចេញដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះប្រឆាំងនឹង មាស មុត ដែរឬយ៉ាងណា។ 

វិធានផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក ចែងថា ទោះបីជាដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបានដាក់ជាការសម្ងាត់ក៏ដោយ ក៏សហព្រះរាជអាជ្ញា អាចបញ្ចេញនូវសេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលបំណងនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនជូនសាធារណជនបានដែរ។ ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃតម្លាភាពដល់សាធារណជន សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សូមផ្តល់ជូននូវសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានដូចខាងក្រោមដែលមាននៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង មាស មុត។ សូមអ្នកអានជ្រាបថា សេចក្ដីសង្ខេបខាងក្រោមនេះ មិនរាប់បញ្ជូលនូវទស្សនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ (ដែលត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបជាសាធារណៈដាច់ដោយឡែក) និងមេធាវីការពារក្ដី ហើយក៏មិនមែនមានចេតនាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរ ដោយសារពួកគាត់នឹងធ្វើការកំណត់លើបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយពួកគាត់ផ្ទាល់។ 

ពេលនេះ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់ហើយ។ 

មេធាវីការពារក្តី មាស មុត នឹងមានឱកាសឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានទាំងនេះជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ខ្លួនអំពីច្បាប់ និងភ័ស្តុតាង។ បន្ទាប់មក វាអាស្រ័យលើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលនឹងត្រូវសម្រេចថាតើ មាស មុត ត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់ អ.វ.ត.ក ឬយ៉ាងណា និងថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក ដល់បទដ្ឋានដែលតម្រូវដើម្បីចោទប្រកាន់គាត់ និងបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅជំនុំជម្រះ ឬយ៉ាងណា។ ដូចគ្នាទៅនឹងជនត្រូវចោទ និងជនជាប់ចោទទាំងអស់នៅ អ.វ.ត.ក ដែរ មាស មុត នៅតែរក្សាការសន្មតថាគ្មានទោសដដែលដែលវានឹងត្រូវអស់ តែនៅពេលណាដែលពិរុទ្ធភាពរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅពេលសវនាការ និងត្រូវបានតម្កល់តាមរយៈបណ្តឹងសាទុក្ខណាមួយប៉ុណ្ណោះ។

យុត្តាធិការបុគ្គល

ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអះអាងថា មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថា មាស មុត គឺទាំងជា “មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់”ផង និងទាំងជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែល “ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត” នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ និងថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដែលស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យនៃច្បាប់ អ.វ.ត.ក ដូច្នេះ គឺស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់ អ.វ.ត.ក។ 

ដីកាសន្និដ្ឋានចង្អុលបង្ហាញថា នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មាស មុត បានកាន់មុខតំណែងយោធា និងនយោបាយថ្នាក់ខ្ពស់ជាច្រើន ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ ដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងជាជនដ៏មានអំណាចម្នាក់នៃរបបនេះ។ មាស មុត បានធ្វើជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធារួចជាស្រេចក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាច។ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបនេះ គាត់ត្រូវបានតំឡើងមុខតំណែងផ្នែកយោធា និងនយោបាយកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀត។ មាស មុត បានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិអំណាចពីតួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលដែលកាន់តែកើនឡើងនេះ ដើម្បីអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ។

ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ មាស មុត គឺជាលេខាកងពលធំ ១៦៤ ដែលជាកងពលធំដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា។ កងពលធំ ១៦៤ មានទ័ពរហូតដល់ ១០,០០០នាក់ និងរួមបញ្ចូលទាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា មាស មុត កាន់មុខតំណែងជាលេខាតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម ដែលមានជនស៊ីវិលពី៨០០០-៩០០០នាក់ ស្ថិតនៅក្រោមសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ផ្ទាល់។ ក្រោយមកទៀត នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មាស មុត ក៏ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចលើតំបន់យ៉ាងធំនៃតំបន់ស្វយ័ត ៥០៥ (ខេត្រក្រចេះ)។ នៅថ្នាក់ជាតិវិញ មាស មុត ត្រូវបានតែងតាំងក្នុងគណៈមជ្ឈិម បកក។ បន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨ គាត់បានក្លាយជាអនុលេខានៃអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជា ដែលជាមុខតំណែងយោធាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានសិទ្ធិអំណាចចេញបញ្ជាដល់អង្គភាពកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូល។ តាមទស្សនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ដោយសារឋានន្តរសក្តិក្នុងជួរកងទ័ពនិងនយោបាយរបស់គាត់ មាស មុត គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលដ៏មានអំណាច និងមានឥទ្ធិពលបំផុត ឬ “មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់” ដែលស្ថិតនៅលើកំពូលនៃឋានានុក្រម បកក។

ដីកាសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិក៏បានអះអាងផងដែរថា មាស មុត គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលនៃ “ជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត” ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ មុខតំណែងនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ មាស មុត បានផ្តល់នូវលទ្ធភាពឲ្យគាត់អាចធ្វើការរួមចំណែកជាដុំកំភួនចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងប្រជជនស៊ីវិលកម្ពុជា បុគ្គលិកយោធានៃកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ និងជនបរទេស ជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាម និងថៃ។

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិក៏បានលើកអំពីការព្រួយបារម្ភថាតើ ការបញ្ជូន មាស មុត ទៅជំនុំជម្រះនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះផងដែរ ក្នុងការ “ស្វែងរកយុត្តិធម៌ និងផ្សះផ្សាជាតិ ស្ថេរភាព សន្តិភាព និងសន្តិសុខជាតិ”។ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានកត់សំគាល់ថា ការកាត់ទោស និងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែលបានដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង០០១(ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច) និងសំណុំរឿង០០២/០១ (ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន) មិនមានអនុភាពអវិជ្ជមានទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិ ស្ថេរភាព សន្តិភាព ឬសន្តិសុខជាតិឡើយ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានកោតសរសើរជាញឹកញាប់ចំពោះអនុភាពជាវិជ្ជមានជាច្រើនរបស់វា រួមទាំងការផ្តល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជា នូវវិធានការយុត្តិធម៌ខ្លះៗផងដែរ។ ជាងនេះទៀត គ្មានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីសាធារណជនចំពោះការបង្ហាញ មាស មុត និងជនសង្ស័យដទៃទៀតដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង០០៣ និង០០៤ នោះឡើយ។ 

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិជឿថា ដីកាបញ្ជូនខ្លួន មាស មុត ទៅជំនុំជម្រះ នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្សះផ្សាជាតិ ស្ថេរភាព សន្តិភាព ឬ សន្តិសុខជាតិនៅកម្ពុជាឡើយ។ ផ្ទុយមកវិញ យើងជឿថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ឲ្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រង្គាលចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ នឹងបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណជនឲ្យមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា បុគ្គលដ៏មានឥទ្ធពលមិនអាចគេចវេះជារៀងរហូតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាឡើយ និងថាយុត្តិធម៌នឹងត្រូវសម្រេចបាន។

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ

នៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានផ្តល់ការវិភាគនៅលើភ័ស្តុតាងនានាដែលប្រមូលបាននៅក្នុងពេលស៊ើបសួរ និងការពន្យល់មួយទាក់ទងនឹងមូលហេតុ ដែលបើតាមទស្សនៈរបស់គាត់ ថាហេតុអ្វីបានជាវាបានកំណត់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ មាស មុត ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក ទៅនឹងបទដ្ឋានចាំបាច់ដែលត្រូវនាំខ្លួនគាត់ទៅជំនុំជម្រះ។

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិលើកទឡ្ហីករណ៍ថា មាស មុត គួរត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅជំនុំជម្រះ និងកាត់សេចក្តីចំពោះបទប្រល័យពូជសាសន៍លើក្រុមជនជាតិវៀតណាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ក្នុងរូបភាពជាអំពើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទារុណកម្ម ការធ្វើទុក្ខមុកម្នេញ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត (ជាពិសេស ការប្រព្រឹត្តដោយអមនុស្សធម៌ ការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការរំលោភសេពសន្ថវៈនៅក្នុងបរិបទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ) និងការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ១៩៤៩។

កិច្ចស៊ើបសួរដែលផ្ដោតទៅលើតួនាទីរបស់ មាស មុត នៅក្នុងការបោសសម្អាតរបស់ បកក ជាចម្បងគឺទៅលើ កងពលធំនៃកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា រួមទាំងកងពលធំរបស់គាត់ផ្ទាល់ គឺកងពលធំ ១៦៤ និងកងពលធំ ១១៧ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ ៥០៥ មន្ទីសន្តិសុខចំនួនពីរ និងទីតាំងការដ្ឋាន ហើយនឹងតំបន់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងជនទាំងឡាយដែលគេបានចាប់ខ្លួនពីសមុទ្រ និងពីកោះនានាដែលបានទាមទារដោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ កិច្ចស៊ើបសួរដែលបានបង្កើតឡើងនូវភ័ស្តុតាងដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថា មាស មុត បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនជនរងគ្រោះរបស់គាត់ជាច្រើន ទៅកាន់មន្ទីរសន្តិសុខធំជាងគេ និងដ៏អសោចបំផុតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ គឺ ស-២១ នៅភ្នំពេញ ដែលគេបានដឹងឮថាពួកគាត់ត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អមនុស្សធម៌ ធ្វើទារុណកម្ម និងសម្លាប់ចោល។ ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ មាស មុត មិនមែននៅដាច់ឆ្ងាយពីគេ ឬក៏មិនជាប់ទាក់ទងគ្នានោះដែរ ប៉ុន្តែ វាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងថិរវេលានៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូល ដែលជាផ្នែកនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធទៅលើប្រជាជន។  

1.ការបោសសម្អាតកងពលធំ ១៦៤៖ មាស មុត បានអនុមតិ និងបានអនុវត្តគោលនយោបាយ បកក ដើម្បីបោសសម្អាតអ្នកដែលគេហៅថា “ខ្មាំង” ពីក្នុងជួរនៃកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា ដោយការអនុវត្តការបោសសម្អាតជាប្រព័ន្ធលើកងពលធំ ១៦៤ របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការចាប់ខ្លួន ការឃុំឃាំង ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសសករ និងការសម្លាប់កម្មាភិបាលជាច្រើនដែលគេសង្ស័យថា មិនស្មោះត្រង់ចំពោះមេដឹកនាំ បកក។ មាស មុត ជាអ្នកដែលបានមើលការខុសត្រូវលើការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៃកងពលធំ ១៦៤ រួមទាំងអ្នកនៅវត្តឥន្ទញ្ញានក្នុងទីក្រុងកំពង់សោម វត្តទឹកសាប និងស្ទឹងហាវ និងបានប្រគល់បុគ្គលិកកងពលធំ ១៦៤ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៦៧នាក់ ទៅឲ្យមន្ទីរស-២១។ អ្នកដទៃជាច្រើនទៀតត្រូវបានធ្វើឲ្យទៅជាទាសករនៅតាមការដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម។ 

2.មន្ទីរសន្តិសុខវត្តឥន្ទញ្ញាន គឺជាមន្ទីរឃុំឃាំងមួយដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយកងពលធំ ១៦៤ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលពីរគីឡូម៉ែត្រពីទីស្នាក់ការកងពលធំ និងផ្ទះរបស់ មាស មុត នៅក្នុងក្រុងកំពង់សោម។ អតីតវត្តនេះត្រូវបានគេប្រើជាមន្ទីរឃុំឃាំង ដែលមានលក្ខណៈដ៏អមនុស្សធម៌បំផុត ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់។ មានអ្នកទោសខ្លះមិនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងទេ តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខស-២១ ដើម្បីធ្វើទារុណកម្មបន្ថែម និងសម្លាប់ចោល។

3.មន្ទីរសន្តិសុខទឹកសាប គឺជាគុកទីពីរនៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម ដែល មាស មុត និងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់បានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកដែលមើលឃើញថាជា“ខ្មាំង”នៃរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ បុគ្គលិកយោធា និងប្រជាជនស៊ីវិល ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទៅជាទាសករនៅក្នុងសហករណ៍ជិតខាងនោះ អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការ លន់ នល់ និងពួកជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រ ត្រូវបានដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ ការធ្វើទារុណកម្ម និងត្រូវបានសម្លាប់ចោល។ ជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលបានយកទៅកាន់ទឹកសាបគឺត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅពេលទៅដល់កន្លែងនោះ។ សាកសពរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេឃើញនៅទីជិតខាងមន្ទីរសន្តិសុខនោះ នៅក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដែលជាច្រើនបានកប់នៅក្នុងរណ្ដៅរាក់ៗនៅក្រោមដើមទុរេន និងដើមសាវម៉ាវ។ 

4.ការដ្ឋានពលកម្មនៅស្ទឹងហាវ៖ គឺជាបណ្ដុំការដ្ឋានពលកម្ម និងឧបករណ៍សម្រួលពាក់ព័ន្ធ ដែលបានដំណើរការដោយកងពល១៦៤ នៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កំពង់សោម។ នៅតាមទីកន្លែងទាំងនេះ មាស មុត និងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់បានបង្ខំពួកទាហានរំសាយនៃកងពល១៦៤ ឲ្យធ្វើការរហូតដល់បាក់កម្លាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនស្សជាតិនៃការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ។ កម្មករទាំងនេះបានរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងជាប់ជាប្រចាំ ដោយការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការសម្លាប់ចោលនៅតាមគុកមូលដ្ឋាន ដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរសន្តិសុខដទៃទៀតនៅកំពង់សោម ឬមួយនៅក្នុងករណីខ្លះទៀត គឺនៅ ស-២១។

5.ការដ្ឋានពលកម្មនៅតំបន់រាម៖ គឺជាតំបន់ផលិតកម្មកសិផលចម្បង នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ មាស មុត ដែលពួកទាហានរំសាយ និងប្រជាជនស៊ីវិល ត្រូវបានដាក់ឲ្យទៅជាទាសករនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យធ្វើស្រែចំការសម្រាប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹក(ឧទាហរណ៍ ទំនប់ ព្រែកជីក)។ អ្នកធ្វើការត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារ “កំហុស” បន្តិចបន្ទួចដែលគេបានមើលឃើញ ហើយនិង ឬមួយត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅទីកន្លែងសម្លាប់មួយនៅក្បែរនោះ ឬមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១។  

6.ការបោសម្អាតកងពល១១៧ និង តំបន់៥០៥៖ មាស មុត ត្រូវបានចាត់តាំងដោយមេដឹកនាំ បកក ឲ្យទទួលខុសត្រូវលើកងពល១១៧ និង តំបន់៥០៥ (ខេត្រក្រចេះ) នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៨។ គាត់បានបោសសម្អាតកងពល និងមេដឹកនាំតំបន់ពីមុន ដោយបានបញ្ជូនពួកនោះភាគច្រើនទៅកាន់ស-២១ ដែលជាកន្លែងពួកគាត់ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម និងសម្លាប់ចោល។ ក្រោយមក មាស មុត បានចាត់តាំងមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំនៃកងពល១៦៤ របស់គាត់ ធ្វើជាលេខាទាំងកងពល និងតំបន់ ហើយបាននាំយកនូវកងទ័ពកងពល១៦៤ ទៅកាន់ទីកន្លែងនោះ។ កងកម្លាំងរបស់ មាស មុត បានបន្តបោសសម្អាតពួកថ្នាក់ក្រោម រួមមាន ប្រធានឃុំនៃតំបន់៥០៥ ប្រជាជនស៊ីវិល និងពួកយុទ្ធជនកងពល១១៧។ មាស មុត ក៏បានបន្តការវាយប្រហារប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរ ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាម ដោយបានបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមដែលបានចាប់ខ្លួននៅក្រចេះទៅកាន់ ស-២១។   

7.ការបោសម្អាតកងពលនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាដទៃទៀត៖ មាស មុត បានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអគ្គសេនាធិការ មេបញ្ជាការកងពលមជ្ឈិម និងកងវរៈសេនាធំឯករាជ ដើម្បីអនុវត្តផែនការឧក្រិដ្ឋបោសសម្អាតកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជា ដោយការចាប់ខ្លួន ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការសម្លាប់សមាជិកកងពលមជ្ឈិម និងកងវរសេនាធំឯករាជ្យនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជា ដែលត្រូវបាន      សង្ស័យថាជាជនក្បត់ ឬបើពុំនោះទេ ថាជាខ្មាំងរបស់ បកក ដោយពុំមានកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមច្បាប់ណាមួយឡើយ។ មាស មុត បានអនុវត្តផែនការនោះនៅតាមការប្រជុំយោធានានា និងអនុវត្តវានៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ ក្នុងឋានៈជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមនេះ មាស មុត មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទោសនៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាដទៃទៀត ជាង ៤.៨០០ នាក់ បន្ថែមទៅលើពួកដែលមកពីកងពល ១៦៤ និង ១១៧ ផង ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ ស-២១។ 

8.ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងពួកជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ដោយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាប្រជា ធិបតេយ្យនៅក្នុងសមុទ្រ និងនៅតាមកោះដែលបានអះអាងដោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ៖ ក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មាស មុត បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្ដោតគោលដៅទៅលើការចាប់ខ្លួន ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទារុណកម្ម និងការសម្លាប់ជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់ រួមមាន ជនជាតិវៀតណាម ថៃ និងជនបរទេសដទៃទៀត ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រឆ្ងាយពីកោះនៃប្រទេសកម្ពុជា និងនៅលើកោះរបស់ខ្លួន។ ការសម្លាប់បានកើតឡើងនៅតាម   សមុទ្រ ឬនៅតាមកោះរបស់កម្ពុជាណាមួយ នៅតាមចំការទុរេន ឬចំការដូងណាមួយ នៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម ឬមួយក៏នៅមន្ទីរ ស-២១។   

សេក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ បានអះអាងបន្ថែមទៀតថា ភ័ស្តុតាងបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌរបស់ មាស មុត ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការរំលោភសេពសន្ថវៈនៅតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម និងចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃជនជាតិវៀតណាម នៅពាសពេញតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់។  ជាពិសេស ភ័ស្តុតាងបង្ហាញថា៖ 

1.អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយដោយបង្ខំ និងការរំលោភសេពសន្ថវៈ៖ ក្នុងតំបន់ស្វយ័តកំពង់សោម មាស មុត និងអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គាត់បានអនុវត្តគោលនយោបាយ បកក ដោយបង្ខំមនុស្សឲ្យរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ និងបង្ខំជនរងគ្រោះឲ្យរួមសង្វាសនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ដោយពុំមានការយល់ព្រមដោយសេរីរបស់ពួកគេនោះឡើយ ដែលបង្កើតបានជាការរំលោភសេពសន្ថវៈ។ គូស្រករជាច្រើនមិនបានទទួលនូវការជូនដំណឹងជាមុនពីការផ្សំផ្គុំដែលជិតកើតមានឡើងនេះទេ ឬបានទទួលដ៏តិចតួចបំផុត ហើយស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបុរស ដែលបានជ្រើសរើសដោយរបបនេះ ដែលជួនកាលជាយុទ្ធជនពិការដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន។ មាស មុត ក៏បានដាក់ឲ្យអនុវត្តផងដែរនូវវិធាន ដែលថាគូស្រករថ្មីត្រូវរួមដំណែកជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតកូន។ បន្ទាប់ពីពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ “គូស្រករថ្មី” ជាញឹកញាប់ ត្រូវបានតាមដានមើលដោយអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់ មាស មុត ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា ពួកគេបានរួមសង្វាសជាមួយគ្នា ដែលបង្ខំឲ្យទាំងបុរស ទាំងស្រ្តីរួមភេទជាមួយគ្នា ដោយពុំមានការយល់ព្រមដោយសេរីរបស់ដៃគូម្នាក់ ឬទាំងពីរនាក់ឡើយ។ ការបង្ខំឲ្យមនុស្សពាក់ព័ន្ធក្នុងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដោយគ្មានការយល់ព្រមដោយសេរី ឬមិនអាចធ្វើបាន ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ ហើយនៅក្នុងទស្សនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ មាស មុត និងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ បានប្រព្រឹត្តនូវឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ។

2.អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាម៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ បកក បានចាត់ចែងឲ្យមានការបោសម្អាតក្រុមជាតិពន្ធុវៀតណាមឲ្យអស់ទាំងស្រុងពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ដោយជាដំបូង ភាគច្រើនតាមរយៈការបញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងនោះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញ និងនៅឆ្នាំ១៩៧៧ ដោយការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យុទ្ធនាការនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ដោយការសម្លាប់នានា រួមមាន ការសម្លាប់អ្នកនេសាទស៊ីវិលជាច្រើននាក់ និងជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់នៅឯសមុទ្រដោយកងកម្លាំងជើងទឹករបស់ មាស មុត។ នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៥ និង ១៩៧៩ មាស មុត បានចេញបញ្ជាថា អ្នកទោសវៀតណាមដែលបានចាប់ខ្លួននៅឯសមុទ្រត្រូវសម្លាប់ចោលនៅនឹងកន្លែង ឬត្រូវយកមកដីគោក និងបញ្ជូនទៅសម្លាប់ចោល។ មិនដូចជាពួកអ្នកទោសថៃនោះទេ ដែលជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលខ្លះអាចត្រូវបានចរចាសម្រាប់កន្លែងណាដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាជាផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការធ្វើដូច្នោះ ការស្លាប់យ៉ាងជាក់លាក់ដែលបានកំណត់ឲ្យពួកវៀតណាមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯសមុទ្រ ឬដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ មាស មុត នៅខេត្តក្រចេះ បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុណ្ណោះ។

 

ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិមានចំនួន ៣២០ ទំព័រ ដែលជាការវិភាគលើអង្គសេចក្ដីអមដោយកំណត់សម្គាល់ចុងអត្ថបទចំនួនជាង ៤២០០ ដែលលើកយោងភ័ស្តុតាងដែលប្រមូលបាននៅក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចស៊ើបសួរ។ ភ័ស្តុតាងនេះមានចំនួនប្រមាណជា ៧០០០ ឯកសារ  និងសម្ភារៈសោតទស្សន៍ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងកំណត់ហេតុនៃការស្តាប់ចម្លើយប្រមាណជា ១០០០ ឯកសារ, ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលបានដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ប្រមាណជា ៦៥០ និងឯកសារសហកាល បកក និង កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើន បញ្ជីអ្នកទោស ស-២១ បទសម្ភាសន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ប្រតិចារឹកសវនាការពីសំណុំរឿង០០១, ០០២/០១ និង០០២/០២ រូបថត ផែនទី សៀវភៅ និងអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន។ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិមានបំណងស្នើសុំឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា និងចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីទៅនឹងសារណាទាំងនោះ ជាសាធារណៈ នៅក្រោយពេលមានការកោសលុបសមស្របដើម្បីការពារសន្តិសុខ និងសិទ្ធិជាឯកជនរបស់សាក្សី និងជនរងគ្រោះ។ 

សូមរម្លឹកចំពោះអ្នកអានថា គ្រប់ជនសង្ស័យ និងជនត្រូវចោទ ឬបុគ្គលដែលបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទាំងអស់ គឺត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោស លើកលែងតែ និងរហូតទាល់តែពិរុទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបង្ហាញសក្ខីកម្មឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យនៅក្នុងតុលាការ និងត្រូវបានតម្កល់ដោយបណ្ដឹងសាទុក្ខណាមួយ។

 

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Most read

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលើកទី២ ស្តីពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា-ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ នៅខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណង (១)... នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ...
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news