ទំនាក់ទំនង

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ៤ ​សង្កាត់​ចោមចៅ ខ័ណ្ឌ​ពោធិសែនជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ

 • ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧១, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
 • Tel: (៨៥៥) ២៣ ៨៦១​ ៥០០
 • Fax: (៨៥៥) ២៣ ៨៦១​ ៥៥៥​
 • សារអេឡិកត្រូនិកៈ info@eccc.gov.kh
 • គេហទំព័រៈ http://www.eccc.gov.kh

ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ

 • ប្រធានៈ លោក​ ឌឹម សុវណ្ណារុំ ទូរស័ព្ទៈ ០១២​ ៥១៨​ ៤៨៥, សារអេឡិកត្រូនិកៈ Dim.Sovannarom@eccc.gov.kh
 • មន្ត្រីទំនាក់ទំនងច្បាប់ៈ លោក ឡាស អូលសិន, ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤៨៨ ០២៣, សារអេឡិកត្រូនិកៈ olsenl@un.org
 • មន្រ្តីកិច្ចការសាធារណៈ លោកស្រី យូកូ ម៉ៃដា, ទូរស័ព្ទ ០១២ ៤៨៨ ៣១៩, សារអេឡិកត្រូនិកៈ maeday@un.org
 • មន្ត្រីនាំពាក្យ អ.វ.ត.កៈ លោក នេត្រ​ ភក្រ្តា, ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤៨៨ ១៥៦, សារអេឡិកត្រូនិកៈ Neth.Pheaktra@eccc.gov.kh

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ (VSS)

 • ​ លោក រោង ឈង, ប្រធាន, សារអេឡិកត្រូនិកៈ vss@eccc.gov.kh
 • លោក អឹម សុភា, អ្នកសម្របសម្រួលការងារផ្សព្វផ្សាយ, សារអេឡិកត្រូនិកៈ im.sophea@eccc.gov.kh

ផ្ញើរ​សារ​

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.