[កែតម្រូវ១] ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ការជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពីការ​បក​ស្រាយ​ " ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទៅ​លើ​ប្រ​ជា​ជន​ស៊ីវិល" នៅ​ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រ​ឆាំង​មនុស្ស​ជាតិ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ផ្ទាល់​របស់​របប​ ឬរដ្ឋ​នោះ

Download file icon_pdf D306_17.1_KH.PDF (2.67 MB)
លេខ​ឯកសារ D306/17.1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត May 11 2017
ករណី ករណី​ ០០៤  
ជន​ជាប់​ចោទ   
Document Type សេចក្ដីសម្រេច  
Filed by សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news