សំណើបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិសុំកែប្រែកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ដាក់ដីកា សន្និដ្ឋានស្ថាពរនៃសំណុំរឿង០០៤/២ ដោយមកពីធនធាននៃការបកប្រែភាសាមានកម្រិត

Download file icon_pdf D351_1_KH.pdf (0.22 MB)
លេខ​ឯកសារ D351/1
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត May 26 2017
ករណី ករណី​ ០០៤  
ជន​ជាប់​ចោទ អោ អាន  
Document Type សំណើសុំ​  
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា  

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news