ឯកសារភ្ជាប់ ១៖ អ៊ីមែលរបស់មេធាវីការពារក្តីផ្ញើជូនក្រឡាបញ្ជី នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១២ និង ៣៨ នាទី មានចំណងជើងថា “សំណើបន្ទាន់បំផុតសុំឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណើ F45”

Posted Thu, 08/22/2019 - 14:50 / Updated Thu, 08/22/2019 - 14:51
Download file
Text DocumentF48_1.1.1_KH-FR.PDF
117.5 KB
Document Number
F48/1.1.1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី