អ.វ​.ត.​ក ​និង​ក្រ​សួង​វប្ប​ធម៌ ​និង​វិចិត្រ​សិ​ល្បៈ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្ស​រណៈ ​យោគ​យល់​គ្នា​ស្តី​ពី​ការ​សាង​សង់​ស្តូប​រំឭក​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​នៅ​សារ​មន្ទីរ​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួល​ស្លែង​

Posted 08 juillet 2014 / Mis à jour 08 juillet 2014
Date
Fichier