ញត្តិរបស់ មាស មុត សុំលុបចោលចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិតបទៅនឹងការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងសំណើរបស់ជនសង្ស័យសុំចូលពិនិត្យមើលសំណុំរឿង ចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវតុលាការ និងសុំឯកសារទាំងមូលនៃដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ

Posted 07 juillet 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD82_3_3_3_1_KH.pdf
5.84 Mo
Document Number
D82/3/3/3/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី