សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ភាគីក្រោយបញ្ចប់សវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខសំណុំរឿង ០០២/០២

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងសម្របសម្រួលរៀបចំសន្និ​សីទ​សារ​ព័ត៌មានរបស់ភាគី ភ្លាមៗក្រោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក បិទបញ្ចប់សវនាការលើបណ្តឹង​សាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន អតីត ប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិប​តេយ្យនៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងសាលសវនាការនៃ អ.វ.ត.ក

ភាគីដែលនឹងចូលរួមសន្និសីទ សារព័ត៌មានរួមមាន៖

១-សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិ

២-សហមេធាវីការពារក្តី ខៀវ សំផន

៣-សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី 

អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នេះ និងអាចចូលរួមពីចម្ងាយតាមរយៈបហរព័ន្ធហ្សូម។

សន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់នៅលើស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរានិងលើគេហទំព័ររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរ។

សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈអ៊ីម៉ែល pas@eccc.gov.kh

 

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង៖

លោក នេត្រ ភក្រ្តា

ប្រធា​ន​ផ្នែក​កិច្ច​ការ​សាធារណៈ​និង​ជា​អ្នក​នាំពាក្យ

ទូរស័ព្ទចល័ត+៨៥៥(០)១២ ៤៨៨ ១៥៦

អ៊ីមែល៖ neth.pheaktra@eccc.gov.kh