ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សហមេធាវីនាំមុខទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្តីពីស្ថានភាពបកប្រែនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងភស្តុតាងផ្សេងៗ (ភា្ចប់ជាមួយនឹងឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់)

Posted 02 ឧសភា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE223_2_7_1_KH.PDF
3.97 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E223/2/7/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី