ចម្លើយ​តប​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ Queen's Univresity Belfast ទៅ​នឹង "ការ​អំពាវ​នាវឲ្យ​ដាក់​សារណា​ពី​ភាគី​នៃ​សំណុំ​រឿង​០០៣ និង ០០៤ នឹង​ការ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​ដាក់​សារ​ណា​របស់​អ្នក​ដែល​មិន​មែន​ជា​ភាគី​នៃ​រឿង​ក្ដី" របស់​ការិយាល័យ​សហ​ចៅ​ក្

Posted 19 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentD191_13_KH.pdf
728.93 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D191/13
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Other
Key words
Parent Document