ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹង “សំណើរបស់ អៀង សារី សុំសេចក្តីបង្គាប់ថា ពេលវេលាកំណត់មិនចាប់ផ្តើមរហូតដល់ការដាក់ឯកសារត្រូវបានជូនដំណឹងជាភាសាផ្លូវការទាំងពីរ របស់មេធាវីការពារក្តី”

Posted 07 មេសា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 មេសា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE67_1_KH.PDF
2.96 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E67/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by មេធាវីការពារក្ដី