ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង “បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តី សម្រេចថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលបដិសេធលើ សំណើសុំថតខ្សែអាត់សម្លេង និង/ឬ វីដេអូ របស់គាត់នៅពេលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការ”

Posted 01 មីនា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE254_3_1_2_KH.PDF
1.6 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E254/3/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document