កាលបរិច្ឆេទសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ឆ្នាំ ២០១៤

Posted 19 September 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE316_KH.PDF
290.27 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E316
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង