ការ​ឆ្លើយ​តប​​ទៅ​នឹង​អនុ​ស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

Posted 05 ឧសភា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE375_2_1_KH-EN (1).PDF
1.14 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E375/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល