ការ​ជំទាស់​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក​ ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​ការ​ទទួល​យក​សារ​ណា​របស់​អ្នក​ដែល​មិន​មែន​ជា​ភាគី​នៃ​រឿង​ក្ដី​ ស្ដី​ពីកា​រ​រៀប​អាពាហ៍​ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ (ឯក​សារ​E418)

Posted 09 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE418_2_KH.pdf
4.53 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E421/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី