ការ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​សេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​បិទ​បញ្ចប់​កិច្ចពីភាក្សា​ដេញ​ដោល​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

Posted 08 មិថុនា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 មិថុនា 2017
Download file
Text DocumentE457_7_KH.pdf
223.85 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E457/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង