ការកែតម្រូវរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅលើបញ្ជីអ្នកទោសមន្ទីរ ស-២១ របស់ ក.ស.ច.ស ដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ រួមជាមួយនឹងឧបសម្ព័ន្ធ ក, ខ និង គ

Posted 08 មិថុនា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 កក្កដា 2022
Download file
Text DocumentE393_5_KH.PDF
770.64 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E393/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា