ការបង្ហាញរបស់ អៀង សារី លើផ្នែកនៃសាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ ដែលតម្រូវឲ្យមានសារណាបន្ថែមទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនៅ អវតក នូវឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ និងទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិ

Posted 09 ឧសភា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 ឧសភា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE83_KH.PDF
496.45 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E83
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី