កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការលើអង្គសេចក្ដី - សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល នៃសំណុំរឿង ០០២/២ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ថ្ងៃទី ៥០២)

Posted 15 មិថុនា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE1_522_KH.pdf
211.07 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/522
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង