លិខិត​របស់​លោក​ នួន ជា ជូន​ចំពោះ​លោក​ប្រ​ធាន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៧ អំពី៖ ការ​លះ​បង់​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​សវនាការ​

Posted 10 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE1_518.4_KH.PDF
32.95 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E1/518.4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី