បណ្ដឹងទាមទារចុងក្រោយរបស់​សហមេ​ធាវី​នាំមុខ​តំណាងដើម​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី សម្រាប់សំណង​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២ ភ្ជាប់ជាមួយឧប្បសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted 30 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 មីនា 2022
Download file
Text DocumentE457_6_2_1_KH.PDF
3.1 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E457/6/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី