បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសមកពីស្រុកបារាំងដែលមិនទាន់សួរ

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសមកពីស្រុកបារាំងដែលមិនទាន់សួរ
Download file
Text Document00086957-00086958.pdf
691.91 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D57-Annex 026
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក