អនុស្សារណៈរបស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដីពី​ "សេច​ក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរ​សុំ​ស្ដាប់​សក្ខី​កម្ម​សាក្សី​បន្ថែម​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អង្គ​ហេតុ​នៃ​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ដ​លើ​ក្រុម​មនុស្ស​គោល​ដៅ​ជាក់​លាក់​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ ដោយ​សំ​អាង​ហេតុ​នៃ​សេចក្ដី​សម្រេច​នេះ​នឹង​ត្រូវ​

Posted 05 កុម្ភៈ 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE380_1_KH.pdf
108.26 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E380/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង