អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំលុបចោលលក្ខខណ្ឌកោសលុប និងប្រើប្រាស់រហស្សនាមសម្រាប់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Posted 18 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 ឧសភា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

cc

Download file
Text DocumentE319_35_12_KH (1).pdf
217.52 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/35/12
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង