អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ការទទួលយកកំណត់ហេតុនៃការស្តាប់ចម្លើយដែលបានដាក់បង្ហាញថ្មីៗ ពីក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ របស់សាក្សីដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចដំណើរការនៃនីតិវិធីជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២”

Posted 10 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE319_69_KH.pdf
112.33 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/69
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង​ ០០៤
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង