របាយការណ៏ពិសេសរបស់ប្រធានពន្ធនាគារ ស្តីពីលោកមេធាវី ការសាវុត្ថ បំពានលើមុខវិជ្ជាជីវរបស់ខ្លួន

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

របាយការណ៏ពិសេសរបស់ប្រធានពន្ធនាគារ ស្តីពីលោកមេធាវី ការសាវុត្ថ បំពានលើមុខវិជ្ជាជីវរបស់ខ្លួន
Download file
Text Document00145318-00145319.pdf
68.82 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
A35
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Other
ស្លាក