សេចក្ដី​សម្រេចលើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​​ភ្លាមៗរបស់​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ជំទាស់​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​លើ​វិសាល​ភាព​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២ ទាក់​ទង​ការ​ចោទ​ពី​បទ​រំលោភ​សេព​សន្ថវៈ

Posted 17 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 ឧសភា 2017
Download file
Text DocumentE306_7_3_1_4_KH.PDF
1.06 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E306/7/3/1/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល