សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អំពីបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រម អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 21 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 មិថុនា 2019
Download file
Text DocumentE465_2_1_KH.PDF
435.65 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E465/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា