សេចក្តីសម្រេចអំពីការជូនដំណឹងអំពីប្រតិភូកម្មអំណាច របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងរឿងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់ ជនត្រូវចោទប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន

Posted 20 September 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 September 2012
Download file
Text DocumentC23_KH.PDF
263.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C23
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
ស្លាក
Key words
Parent Document