សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្តឹងឧទ្ធរណ៏នឹង ដីកា​ សម្រេចស្តីពីការទទួលយកពាក្យសុំតាំងខ្លួន ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកណ្តាល

Posted 20 មេសា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មេសា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE9_23_KH.PDF
2.97 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E9/23
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក