សំណើរបស់លោក ខៀវ សំផន សុំឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើសេចក្ដីសម្រេចស្តីពីការសុំបន្ថែមពេលវេលា និងបង្កើនចំនួនទំព័រសម្រាប់ដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 06 ឧសភា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 06 ឧសភា 2019
Download file
Text DocumentF44_KH.PDF
2.17 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F44
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី