សំណើរបស់មេធាវីសុំធ្វើសុំធ្វើការប្រែពាក្យ “KANG” ទៅជា “KAING” នៅក្នុងអត្ថបទជាភាសា បារាំងនៃ សារណាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៌ចំពោះដីកាសម្រេច ឃុំខ្លួនជា បណ្តោះអាសន្ន ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

សំណើរបស់មេធាវីសុំធ្វើសុំធ្វើការប្រែពាក្យ “KANG” ទៅជា “KAING” នៅក្នុងអត្ថបទជាភាសា បារាំងនៃ សារណាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៌ចំពោះដីកាសម្រេច ឃុំខ្លួនជា បណ្តោះអាសន្ន ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧
Download file
Text Document00154604-00154604.pdf
32.6 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C5/9
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក