សំណើរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើសុំវិធានការចាំបាច់នានា របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ដើម្បីការពារសិទ្ធិជាសារវ័ន្ត របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី មានតំណាងតាមផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២

Posted 16 កក្កដា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 កក្កដា 2020
Download file
Text DocumentE004_2_5_KH.pdf
1.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E004/2/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី