សំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខ ទាក់ទងនឹងវិធានផ្ទៃក្នុង ៨៧(៤) ដើម្បីជំនួសលើសំណុំរឿង និងការទទួលស្គាល់ឯកសារភស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការលើព្យសកម្មលើជនរងគ្រោះ

Posted 21 ឧសភា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE285_KH.PDF
1.04 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E285
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី