សំណើសុំ មតិយោបល់ អំពីស្ថានភាពថវិការបស់ អ.វ.ត.ក និងផលប៉ះពាល់មកលើសំណុំរឿង ០០៣ សំណុំរឿង ០០៤ និងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 05 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 វិច្ឆិកា 2020
Download file
Text DocumentD349_KH.PDF
2.82 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D349
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត