ដីកាបង្គាប់ឲ្យដាក់សំណៅជាសាធារណៈនៃបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់នួន ជា ឯកសារលេខ (E189/3/1/1) ដោយមានការកោសលុប

Posted 22 កុម្ភៈ 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE189_3_1_4_KH.PDF
2.31 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E189/3/1/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Parent Document