ដីកាបង្គាប់ឧ្យនាំជនត្រូវចោទទៅតុលាការ ដើម្បីចូលរួម ក្នុងសវនាការត្រៀម ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០០៧

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ដីកាបង្គាប់ឧ្យនាំជនត្រូវចោទទៅតុលាការ ដើម្បីចូលរួម ក្នុងសវនាការត្រៀម ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០០៧
Download file
Text Document00152855-00152855.pdf
72.04 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C5/30
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
ស្លាក