ដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន អៀង ធីរិទ្ធ

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

dIkaseRmcXuMxøÜnbeNþaHGasnñ eGog FIriT§ដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន អៀង ធីរិទ្ធ 
Download file
Text DocumentProvisional_decision_IENG_Thirith_KH.pdf
532.79 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
Provisional_Detention_Ieng_thirith
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត