ឧបសម្ព័ន្ធ ២៧២៖ បញ្ជីរាយនាមអ្នកទោស៧នាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិចកាំង និងវៀតណាមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃ២៦ ១១ ១៩៧៨

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ព័ន្ធ ២៧២៖ បញ្ជីរាយនាមអ្នកទោស៧នាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិចកាំង និងវៀតណាមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃ២៦ ១១ ១៩៧៨
Download file
Text Document00088751-00088753.pdf
169.37 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D57-Annex 272
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក