ឧបសម្ព័ន្ធ៧៧: 740bbkkh សម្រង់ចម្លើយសារភាពរបស់ ហ៊ាប ស៊ុនហួង ហៅ ភាត

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឧបសម្ព័ន្ធ៧៧: 740bbkkh សម្រង់ចម្លើយសារភាពរបស់ ហ៊ាប ស៊ុនហួង ហៅ ភាត
Download file
Text Document00174764-00174774.pdf
3.75 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D32/IV-Annex 77
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក