ឧបសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងឡាយ ដែលពាក្យសុំរបស់ពួកគាត់ គឺមិនអាចទទួលយកបានទេ តាមការយល់ឃើញរបស់ចៅក្រម

Posted 22 វិច្ឆិកា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017
Download file
Text DocumentD404_2_4.2_KH.pdf
68.33 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D404/2/4.2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ
Parent Document