លោកស្រី Megan Hirst ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិថ្មីតំណាងដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណី

Posted 06 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 06 September 2019
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPress release on Megan Hirst - KH.pdf
207.04 គីឡូ​បៃ​