រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បាន​សន្យា​ផ្ដល់ជំនួយ​ថវិការ​បន្ថែម​ចំនួន ១១,៧លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដល់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 មីនា 2011
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC_PR_28_Jan_2011_(Kh).pdf
128.68 គីឡូ​បៃ​