លោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញា លោក Alexander Bates ជំនួយការជាន់ខ

Posted 02 មីនា 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

លោកស្រី ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញា លោក Alexander Batesជំនួយការជាន់ខ្ពស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ និង មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកព៌តមានចូលរួមក្នុង វេទិកាសាធារណៈ ស្ដីអំពី យុត្ដិធ៌ម និង ការបង្រួបបង្រួមជាតិ ដែលរៀបចំដោយ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គម នៅខេត្ដសៀមរាប ។ ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ក៏បានចុះចែកចាយ សៀវភៅ ផ្ទាំងរូបភាពនៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ និង ខេត្ដសៀមរាប ។