អ្នកកាសែតស៊ុយអែតសំភាសន៍ មន្ដ្រីមកពីផ្នែកគាំទ្រមេធាវីការពារក្ដី ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត និង លោក រាជ សម្បត្ដិ អ្នកនាំពាក្យ អ.វ.ត.ក ។

Posted 18 កុម្ភៈ 2007 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

អ្នកកាសែតស៊ុយអែតសំភាសន៍ មន្ដ្រីមកពីផ្នែកគាំទ្រមេធាវីការពារក្ដី ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត និង លោក រាជ សម្បត្ដិ អ្នកនាំពាក្យ អ.វ.ត.ក ។