អ៊ឹុម ចែម

Photo


ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ
ទីកន្លែងកំណើត
ភូមិក្បាលអូ ឃុំជាងទង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
ថ្ងៃចាប់ខ្លួន
មេធាវីការពារក្តី
លោក ប៊ិត ស៊ាងលីម (កម្ពុជា) និងលោក Wayne Jordash QC
តំណែងនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់ថា ជាលេខាស្រុកព្រះនេត្រព្រះ និងអនុលេខាតំបន់​៥ នៃភូមិភាគពាយ័ព្យ

ស្ថានភាពនៃសំណុំរឿង

អ៊ឹម ​ចែម ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដោយ​កំបាំង​មុខ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣​ ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៥។​ សំណុំ​រឿង​នេះ​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​កំពុង​ស្ថិ​តនៅ​ក្រោ​មកា​រស៊ើប​អង្កេត​។

ការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗ

អ៊ឹម ចែម ត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មៈ

  • មនុស្សឃាត ដែលជាការរំលោភបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៥៦ ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំទ្រយោង និងការដ្ឋានស្ពានស្រែង
  • ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមានការធ្វើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំទ្រយោង និង
     
  • ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅការដ្ឋានស្ពានស្រែង។
សំណុំរឿងលេខ៖ សំណុំរឿង ០០៤/១
Date
សេចក្ដីពិចារណាលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D308/3/1/20
[កែតម្រូវ ១] [កោសលុប] ចម្លើយតបរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី តាមវិធាន ៦៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង D304/6/5.1
[កែតម្រូវ ១] [កោសលុប] ចម្លើយតបរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី តាមវិធាន ៦៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ([Corrected 1] D304/6
បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D308/3/1/1
ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទាក់ទងនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D308/3/1/13
ចម្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ - D314/2 D314/3
ចម្លើយតបរបស់ អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D314/3.1
ចម្លើយតបរបស់ អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D308/3/1/11
សេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D308/3/1/20
សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D314/2
ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ នូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ) D314/1
សេចក្តីសម្រេចលើសំណើអ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ស្នើសុំធ្វើចំណាត់ប្រភេទឯកសារមួយចំនួន ដែលបានជ្រើសរើសចេញពីក្នុងសំនុំរឿង ០០៤/១ D313/2
សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ) D314
ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់ អ៊ឹម ចែម សុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនូវឯកសារមួយចំនួនដែលបានជ្រើសរើស D313/1
ដីកាសន្និដ្ឋាន​ស្ថាពរ​របស់​សហព្រះ​រាជអាជ្ញា​អន្ដរជាតិ​ តាម​វិធាន ៦៦ នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង ប្រឆាំងនឹង​ អ៊ឹម ចែម D304/2
សំណើអ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ស្នើសុំធ្វើចំណាត់ប្រភេទឯកសារមួយចំនួន ដែលបានជ្រើសរើសចេញពីក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១ D313
ឧបសម្ព័ន្ធ B ឯកសារដាក់ដោយអង្គចៅក្រម ដើម្បីធ្វើចំណាត់ប្រភេទឯកសារឡើងវិញ D313.3
ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើការកោសលុបដីកាដំណោះស្រាយ(សំអាងហេតុ) D309/2/1/4
ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិលើសំណើសុំធ្វើចំណាត់ប្រភេទឯកសារឡើងវិញនៃចម្លើយតបរបស់អ្នកស្រីទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ D304/6/5.7
ចម្លើយតបទៅនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសវនាការអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ទាក់ទង នឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លើដីកាដំណោះស្រាយ(សំអាងហេតុ) D308/3/1/16
ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើសុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញរបស់ អ៊ឹម ចែម D304/6/2
ដីកាសម្រេចលើ​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្ដរជាតិ​ សុំ​ដាក់​សំអាង​ហេតុ​នៃដីកាដំណោះ​ស្រាយ និងដីកាសម្រេច​របស់​ ស.ច.ស ជាសាធារណៈ D309/2​
ចម្លើយតបទៅនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសវនាការអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ទាក់ទង នឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លើដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ) D304/6/5.4
សេចក្តីស្នើលម្អិតសម្រាប់សវនាការផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១ D308/3/1/14
ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើការកោសលុបដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ) ឬតាមជម្រើសផ្សេងពីនេះ សំណើសុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញនៃដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ) D309/2/1/8.1

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី

អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តី​ (“អ.គ.ក”) នៃ​

សេចក្ដីសង្ខេបសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

សេចក្ដីសង្ខេបសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

សន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកាសសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន

ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ